Home » Archive

Articles Archive for februar 2016

Nyheder »

[22 feb 2016 | No Comment | ]
Generalforsamling og Babettes gæstebud

Generalforsamling i Slow Food 2016.
Den 9. marts holder Slow Food Odsherred generalforsamling kl. 17:30 i Pakhuset i Nykøbing Sj.
Vi begynder klokken 17:30 med generalforsamling med følgende dagsorden:
Valg af ordstyrer, referent og stemmetæller.
Formandens beretning
Kasserens beretning
Fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab med bestyrelsens forslag til et kommende års budget.
Indkomne forslag
Forslag til aktiviteter i det kommende år.
Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 medlemmer i lige år: Vibeke, Ann og Mogens, der ikke kan genvælges, da han har siddet i tre omgange), Ann og Vibeke genopstiller.
Valg af suppleanter: Sigga genopstiller. Vi kan have rigtig mange suppleanter, som …

Nyheder »

[7 feb 2016 | No Comment | ]
Fremtidens mad?

Fremtidens mad – insekter?
Vi bliver flere og flere mennesker på jorden og det bliver svært i fremtiden at skaffe protein nok til alle. Der bliver nemlig mindre og mindre landbrugsjord, både til afgrøder og til husdyr. Og husdyrene, de afgiver drivhusgasser, som er en af hovedårsagerne til klimaforandringen, så der er al mulig grund til at kigge sig om efter andre udveje for at brødføde jordens befolkning.
En ny kilde til at skaffe protein, som hverken er pladskrævende eller danner drivhusgasser, er insekter, og det er den løsning, som FN anbefaler.
At …